Chỉ đạo điều hành

Phương án phòng chống dịch Covid-19 tại các đơn vị thuộc UBND quận Long Biên
Ngày đăng 24/08/2021 | 09:42  | Lượt xem: 1024

Ngày 23/8/2021, UBND quận Long Biên ban hành Phương án số 13/PA-UBND về việc phòng chống dịch Covid-19 tại các đơn vị thuộc UBND quận

Nội dung chi tiết xem tại đây