Chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo bổ sung các nội dung vào 07 kế hoạch của Quận ủy thực hiện 08 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVI
Ngày đăng 07/10/2016 | 16:28  | Lượt xem: 831

Ngày 06/10/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Công văn số 303-CV/QU về việc bổ sung các nội dung vào 07 kế hoạch của Quận ủy thực hiện 08 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVI.

Nội dung xem tại đây