Chỉ đạo điều hành

Kết luận của Thường trực Quận ủy ngày 30.8.2021 về công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Quận
Ngày đăng 31/08/2021 | 17:21  | Lượt xem: 728

Kết luận của Thường trực Quận ủy ngày 30.8.2021 về công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Quận

Tải Kết luận của Thường trực Quận ủy ngày 30.8.2021 về công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Quận tại đây