Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch 70-KH/QU Tổ chức đối thoại định kỳ trên địa bàn quận Long Biên năm 2021
Ngày đăng 05/09/2021 | 19:07  | Lượt xem: 565

Ngày 01/9/2021, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch 70-KH/QU Tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn quận Long Biên năm 2021.

Nội dung xem tại đây.