Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch 71-KH/QU thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01/9/2021 của BTV Thành ủy
Ngày đăng 05/09/2021 | 19:10  | Lượt xem: 875

Ngày 05/9/2021, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch 71-KH/QU thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội”

Nội dung xem tại đây