Chỉ đạo điều hành

Quyết định 245-QĐ/QU thanh lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 quận Long Biên
Ngày đăng 05/09/2021 | 19:12  | Lượt xem: 859

Ngày 05/9/2021, Quận ủy Long Biên ban hành Quyết định 245-QĐ/QU thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 quận Long Biên

Nội dung xem tại đây