Chỉ đạo điều hành

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên, khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày đăng 11/10/2016 | 10:16  | Lượt xem: 835

Ngày 10/10/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Nghị quyết 09-NQ/QU Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nội dung xem tại đây