Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch công tác trọng tâm của UBND quận tháng 9 năm 2021
Ngày đăng 06/09/2021 | 09:32  | Lượt xem: 592

Ngày 30/8/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 316/KH-UBND về các nội dung công tác trọng tâm tháng 9/2021

Nội dung chi tiết xem tại đây