Chỉ đạo điều hành

Thông báo 468-TB/BCĐ về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Long Biên
Ngày đăng 06/09/2021 | 18:13  | Lượt xem: 1259

Ngày 06/9/2021, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo 468-TB/QU về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Long Biên.

Nội dung xem tại đây