Chỉ đạo điều hành

Điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 16/09/2021 | 09:06  | Lượt xem: 1303

Ngày 16/9/2021, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 1697/UBND-YT về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Long Biên

Nội dung chi tiết xem tại đây