Chỉ đạo điều hành

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 02/2017
Ngày đăng 03/02/2017 | 15:55  | Lượt xem: 881

Nội dung xem tại đây