Chỉ đạo điều hành

Thông báo Kết luận của Thường trực Quận ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 16/12/2021 | 09:32  | Lượt xem: 653

Ngay 13/12/2021, Quận uỷ Long Biên ban hành Thông báo 552-TB/QU thông báo Kết luận của Thường trực Quận ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên.

Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây