Chỉ đạo điều hành

Thông tri về việc lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội công đoàn quận Long Biên lần thứ IV nhiệm kỳ 2018-2023
Ngày đăng 08/02/2017 | 10:27  | Lượt xem: 1564

Nội dung xem tại đây