Chỉ đạo điều hành

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 27/12/2021 | 13:44  | Lượt xem: 1035

Ngày 24/12/2021, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 606-TB/TU thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây