Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 30/12/2021 | 16:12  | Lượt xem: 1121

Ngày 29/12/2021, UBND quận ban ban hành Kế hoạch số 488/KH-UBND triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn quận Long Biên. Nội dung chi tiết xem tại đây.