Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu y tế và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn quận Long Biên năm 2022
Ngày đăng 15/01/2022 | 16:10  | Lượt xem: 731

Ngày 14/01/2022, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về thực hiện chỉ tiêu y tế và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn quận Long Biên năm 2022. Nội dung văn bản xem chi tiết tại đây.