Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch phòng chống dịch, bệnh ở người trên địa bàn quận Long Biên năm 2022
Ngày đăng 15/01/2022 | 16:17  | Lượt xem: 1022

Ngày 14/01/2022, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch số 35/KH-UBND về phòng chống dịch, bệnh ở người trên địa bàn quận Long Biên năm 2022. Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây.