Chỉ đạo điều hành

Điện của Thường trực Thành uỷ về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày đăng 19/01/2022 | 21:07  | Lượt xem: 877

Ngày 17/01/2022, Thường trực Thành uỷ gửi Điện về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây