Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổ chức thực hiện việc đảm bảo an toàn khi học sinh lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp tại trường
Ngày đăng 17/02/2022 | 15:45  | Lượt xem: 743

Ngày 17/02/2022, UBND quận ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND về tổ chức thực hiện việc đảm bảo an toàn khi học sinh lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp tại trường. Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây.