Chỉ đạo điều hành

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 3/2022
Ngày đăng 04/03/2022 | 15:42  | Lượt xem: 1853

Ngày 28/02/2022, Quận uỷ Long Biên ban hành Thông báo số 595-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 3/2022.

Nội dung chi tiết xem tại đây