Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 07/03/2022 | 10:26  | Lượt xem: 3502

Ngày 04/3/2021, UBND quận ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19  trên địa bàn quận Long Biên. Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây.