Chỉ đạo điều hành

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh" trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 05/06/2017 | 15:32  | Lượt xem: 769

Nội dung xem tại đây