Chỉ đạo điều hành

Hướng dẫn Quy trình, thủ tục chấm dứt hoạt động của Hội Nông dân cấp phường; Bàn giao các nguồn vốn thực hiện Kế hoạch 26-KH/HNDTP của Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố
Ngày đăng 23/06/2017 | 11:15  | Lượt xem: 1096

Nội dung xem tại đây