Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 06/07/2017 | 16:56  | Lượt xem: 795

.

Ngày 26/5/2017, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch 186/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024  trên địa bàn quận Long Biên. Nội dung chi tiết kế hoạch xem tại đây.