Chỉ đạo điều hành

Tổ chức kiểm tra điều kiện kinh doanh, điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các hộ kinh doanh thu mua phế liệu trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 12/07/2017 | 15:56  | Lượt xem: 554

Ngày 08 tháng 6 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND về Kiểm tra điều kiện kinh doanh, điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các hộ kinh doanh thu mua phế liệu trên địa bàn quận Long Biên

Nội dung văn bản xem tại đây