Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổ chức chuyên đề tuyên truyền thực hiện Chương trình 03-CTr/QU của Quận uỷ Long Biên năm 2017
Ngày đăng 12/07/2017 | 15:59  | Lượt xem: 547

Ngày 12 tháng 6 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về Tổ chức chuyên đề tuyên truyền thực hiện Chương trình 03-CTr/QU về “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân” Quận Long Biên năm 2017

Nội dung văn bản xem tại đây