Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch rà soát người cao tuổi và người khuyết tật trên địa bàn quận Long Biên năm 2017
Ngày đăng 12/07/2017 | 16:03  | Lượt xem: 1586

Ngày 13 tháng 6 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND về rà soát người cao tuổi và người khuyết tật trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Nội dung văn bản xem tại đây