Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có thảm họa cháy nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư; có người bị nạn trong sự cố, tai nạn trên địa bàn quận Long Biên năm 2017
Ngày đăng 12/07/2017 | 16:16  | Lượt xem: 839

Ngày 22 tháng 6 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND về Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có thảm họa cháy nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư; có người bị nạn trong sự cố, tai nạn trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Nội dung văn bản xem tại đây