Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số và phát triển đến năm 2020 trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 12/07/2017 | 16:19  | Lượt xem: 714

Ngày 23 tháng 6 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND về Thực hiện chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số và phát triển đến năm 2020 trên địa bàn quận Long Biên

Nội dung văn bản xem tại đây