Chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo tổng hợp kết quả thực hiện các kế hoạch triển khai 03 chương trình công tác của Quận ủy khóa III và 8 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVI 6 tháng đầu năm 2017
Ngày đăng 14/07/2017 | 16:46  | Lượt xem: 767

Nội dung xem tại đây