Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng
Ngày đăng 28/07/2017 | 09:42  | Lượt xem: 1037

Nội dung xem tại đây