Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận Long Biên năm 2017
Ngày đăng 02/08/2017 | 14:54  | Lượt xem: 2780

Nội dung xem tại đây