Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 44 Vì hòa bình quận Long Biên năm 2017
Ngày đăng 07/08/2017 | 17:35  | Lượt xem: 1834

Ngày 23 tháng 6 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND về Tổ chức Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 44 Vì hòa bình quận Long Biên năm 2017

Nội dung văn bản xem tại đây