Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về một số giải pháp tăng cường công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2016 - 2020 tại quận Long Biên
Ngày đăng 07/08/2017 | 17:41  | Lượt xem: 999

Ngày 21 tháng 7 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 245/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về một số giải pháp tăng cường công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2016 - 2020 tại quận Long Biên

Nội dung văn bản xem tại đây