Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện công tác chống mù chữ - phổ cập giáo dục năm 2017
Ngày đăng 07/08/2017 | 17:44  | Lượt xem: 736

Ngày 26 tháng 7 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 247/KH-UBND về Thực hiện công tác chống mù chữ - phổ cập giáo dục năm 2017

Nội dung văn bản xem tại đây