Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hoá - thể thao trong các trường học Trên địa bàn quận Long Biên năm học 2017 - 2018
Ngày đăng 15/08/2017 | 16:45  | Lượt xem: 488

Ngày 10 tháng 8 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 271/KH-UBND về việc phát triển sự nghiệp văn hoá - thể thao trong các trường học Trên địa bàn quận Long Biên năm học 2017 - 2018

Nội dung văn bản xem tại đây