Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận cuối năm 2017
Ngày đăng 15/08/2017 | 16:47  | Lượt xem: 668

Ngày 11 tháng 8 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 273/KH-UBND về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận cuối năm 2017

Nội dung văn bản xem tại đây