Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch xây dựng thí điểm mô hình chợ an toàn, rõ nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm
Ngày đăng 15/08/2017 | 16:48  | Lượt xem: 708

Ngày 14 tháng 8 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 274/KH-UBND về việc xây dựng thí điểm mô hình chợ an toàn, rõ nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm

Nội dung văn bản xem tại đây