Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế; nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 06/09/2017 | 09:49  | Lượt xem: 1075

Ngày 05 tháng 9 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 308/KH-UBND về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế; nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn quận Long Biên

Nội dung văn bản xem tại đây