Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn quận năm học 2017 - 2018
Ngày đăng 06/09/2017 | 09:54  | Lượt xem: 909

Ngày 29 tháng 8 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 298/KH-UBND về việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn quận năm học 2017 - 2018

Nội dung văn bản xem tại đây