Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổ chức gắn biển tuyên truyền các tuyến đường, phố mang tên danh nhân trên địa bàn quận Long Biên năm 2017
Ngày đăng 06/09/2017 | 09:59  | Lượt xem: 780

Ngày 28 tháng 8 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 294/KH-UBND về việc tổ chức gắn biển tuyên truyền các tuyến đường, phố mang tên danh nhân trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Nội dung văn bản xem tại đây