Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch rà soát người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí có nhu cầu cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên địa bàn quận Long Biên năm 2017
Ngày đăng 06/09/2017 | 10:01  | Lượt xem: 660

Ngày 25 tháng 8 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 292/KH-UBND về việc rà soát người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí có nhu cầu cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Nội dung văn bản xem tại đây