Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch nâng cao chất lượng công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 06/09/2017 | 10:03  | Lượt xem: 876

Ngày 21 tháng 8 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 288/KH-UBND về việc nâng cao chất lượng công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Long Biên

Nội dung văn bản xem tại đây