Chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo tổng hợp kết quả thực hiện kết luận của Thường trực, BTV Quận ủy 9 tháng đầu năm 2017
Ngày đăng 12/09/2017 | 10:15  | Lượt xem: 621

Nội dung xem tại đây