Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, củng cố hoạt động của các HTX theo Luật trên địa bàn quận Long Biên năm 2018
Ngày đăng 15/09/2017 | 17:28  | Lượt xem: 905

Ngày 08 tháng 9 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 312/KH-UBND về việc phát triển kinh tế tập thể, củng cố hoạt động của các HTX theo Luật trên địa bàn quận Long Biên năm 2018

Nội dung chi tiết xem tại đây