Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017
Ngày đăng 15/09/2017 | 17:29  | Lượt xem: 4438

Ngày 11 tháng 9 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 316/KH-UBND về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017

Nội dung chi tiết xem tại đây