Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2017 - 2021
Ngày đăng 15/09/2017 | 17:32  | Lượt xem: 2354

Ngày 12 tháng 9 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 318/KH-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2017 - 2021

Nội dung chi tiết xem tại đây