Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch đảm bảo ATTP Tết Trung thu trên địa bàn quận Long Biên năm 2017
Ngày đăng 15/09/2017 | 17:33  | Lượt xem: 1246

Ngày 14 tháng 9 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 320/KH-UBND về việc đảm bảo ATTP Tết Trung thu trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Nội dung chi tiết xem tại đây