Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thiết thực thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo quận Long Biên năm học 2017 - 2018
Ngày đăng 02/10/2017 | 10:28  | Lượt xem: 453

Ngày 19 tháng 9 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoach số 341/KH-UBND về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thiết thực thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo quận Long Biên năm học 2017 - 2018

Nội dung chi tiết xem tại đây