Chỉ đạo điều hành

Kế hoach công tác của UBND quận tháng 10/2017
Ngày đăng 02/10/2017 | 10:31  | Lượt xem: 567

Ngày 29 tháng 9 năm 2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoach số 340/KH-UBND về chương trình công tác của UBND quận tháng 10/2017

Nội dung chi tiết xem tại đây